02.04.2023 Prvenstvo Zelene jame ŽŠG – Ljubljana

02.04.2023 PRVENSTVO ZELENE JAME Nismo med najboljšim uživamo in trudimo se ???? Danes najboljša Tina 81,73 %, Ajda 81,25 % in Vanessa 79,09 %. Bo treba še delat, da dosežemo tretjo stopnjo.

ajda
vanessa
tina
ajda
vanessa
vanessa
IMG_20230402_154930